Välbesökt Höstårsmöte på Rogges
Så har Höstårsmötet 2017 gått av stapeln. Detta ägde rum på Rogges i Strängnäs. Mikael Larsson, Distriktsordförande hälsade samtliga välkomna och gladdes åt att så många klubbar var representerade. Till mötesordförande valdes Didrik von Seth, Grytsberg GK som med van hand dirigerade de olika mötespunkterna.

En stor punkt var fastställande av årsavgiften, verksamhetsplan samt budget för det kommande året. Hans Gardehall vice ordförande och tillika kassör redogjorde för de olika sifferposterna, drog verksamhetsplanen och efter en stunds diskussion och klarlägganden godkände Höstårsmötet styrelsens förslag. Det innebär oförändrad årsavgift.

I Verksamhetsplanen fanns en särskild punkt om eventuellt deltagande i Loke Cup 2018 som Östergötlands Golfförbund har erbjudit sig att arrangera. Mötet beslutade att ställa sig bakom förslaget att sanktionera denna tävling för distriktets klubbmedlemmar. Rent praktiskt innebär det att var och en av deltagarna själva anmäler sig och själva står för anmälningsavgiften.

Distriktets Tävlingskommitté fick i uppdrag att bevaka arrangemanget.

 

Övriga beslut:

På Valberedningens förslag beslöts att Distriktsstyrelsen skall bestå av en ordförande och 6 ordinarie styrelseledamöter.

Till ordförande för ett år valdes Mikael Larsson (omval).

Till ordinarie styrelseledamöter på två år valdes Hans Gardehall, Ulf Lengberg (båda omval) och Håkan Norling, Flens GK (nyval).

I övrigt hänvisas till kommande årsmötesprotokoll.

 

Bilder från Höstårsmötet

Mikael Larsson hälsar välkommen

Mikael Larsson hälsar välkommen

 

Årsmötesdeltagare_Höstårsmöte

Årsmötesdeltagarna

 

Årsmötesdeltagare_Höstårsmöte

 

Mötesordförande_ Didrik von Seth

Didrik von Seth vald till mötesordförande.

 

 

Ekonomi_Lars Gardehall

Hans Gardehall presenterar den ekonomiska rapporten.

 

Verksamhetsrevisor_Lars Nordin_SGF

Lars Nordin, Verksamhetsrevisor, SGF gästade Höstårsmötet.


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2017-11-22 17:57