Inbjudan till Vårårsmöte
Välkommen till Vårårsmöte 2018 som äger rum den 24 mars på Blommenhof Hotell.

En ny säsong står för dörren och förberedelserna pågår för fullt bland våra klubbar och anläggningar.

Svensk golf blir starkare och starkare, flera nyheter gällande klubbutveckling kanaliseras nu ut via Svenska Golfförbundets verksamhetsseminarier.

Hoppas verkligen ni har möjlighet att besöka något av dessa seminarier.

 

Passa också på att läsa in er på handlingarna till Svenska Golfförbundets årsmöte som går av stapeln 21 -22 april. Handlingarna finns på SGF:s hemsida.

 

Årets största nyhet kablas nu ut i media, friskvårdsbidraget gäller nu även golfsporten.

Hur ska vi kunna använda detta på våra anläggningar är en viktig fråga som behandlas på verksamhetsseminarierna.

 

GEO-certifiering är ett annat område som belyses på dessa seminarier. Hur arbetar vi med detta i distriktet? Kan vi dra lärdom av varandra? Att börja arbetet med SGFs miljödiplom, kanske?

 

Golfäventyret, ett rekryteringsverktyg för våra yngsta medlemmar växer sig allt starkare och fler klubbar och anläggningar anammar möjligheten att introducera fler medlemmar via de 30-, 50- och 100-banor som är en del av denna satsning.

 

Vår tävlingsverksamhet inom distriktet förtjänar ett speciellt omnämnande då vi genom detta aktiverar fler medlemmar att tävla mot varandra under trevliga förutsättningar samt också möjligheten att göra detta på våra fina anläggningar runt om i länet.

Vi har tyvärr en vakans i styrelsen när det gäller vår framtid - vi har inte lyckats locka ersättare för Jan Vinger som efter ett förtjänstfullt arbete tackade för sig vid Höstårsmötet i Strängnäs. Valberedningen arbetar med att hitta en lämplig ersättare, men behöver också hjälp av er i klubbarna med detta arbete.

 

Vill med detta brev också bjuda in er till Vårårsmötet den 24 mars på Blommenhof Hotell i Nyköping.

Vi planerar att förlänga dagen med ett erfarenhetsutbyte mellan er föreningar, ett så kallat golfting, där vi gemensamt sätter målen för framtiden.

 

Ser fram emot ett fint 2018 där jämställdhet och öppenhet står i fokus för vårt gemensamma engagemang för den finaste sport vi vet, GOLF!

 

Mikael Larsson Ordförande Södermanlands Golfförbund


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2018-02-07 15:39