Läs gärna SGF:s Ordförandebrev
Så kom då det efterfrågade Ordförandebrevet från Maria Möller, SGF. Där framgår några viktiga frågor som var på tapeten på Beredningsmötet den 17-18 februari, alltså ett möte som förbereder en hel del ärenden inför Förbundsmötet den 21-22 april. Läs gärna igenom vad som skrivs, då mycket av det som togs upp på Beredningsmötet kommer att behandlas på Vårårsmötet den 24 mars på Blommenhof Hotel i Nyköping.

 

Bilder från Beredningsmötet

 

Beredningsmöte

Ett 40-tal deltagare från norr till söder hade samlats på Beredningmötet. 

 

Beredningsmöte

Eva Bergström, chef Golfens IT-system (GIT) berättar om utvecklingstankarna.

 

Beredningsmöte

Gunnar Håkansson, Generalsekreterare SGF, tar till orda.

 

Beredningsmöte

Malin Pellborn, FS, föredragande om de olika propositionerna inför FM i april.


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2018-02-28 14:07