Nu finns Årsmöteshandlingarna tillgängliga på hemsidan
Som tidigare meddelats äger Vårårsmötet rum lördagen den 24 mars på Blommenhof Hotel, Nyköping. Detta möte föregås av ett Golfting som kommer att behandla dagsaktuella golffrågor och det är väldigt viktigt att varje klubbansvarig nu samlas tillsammans med ett par klubbrepresentanter och är med i diskussionerna. Anders Hammarström, klubbrådgivare från SGF är inbjuden att berätta vad som händer i golfsverige samt kommer att leda diskussionerna. Missa inte detta tillfälle att få träffa andra klubbrepresentanter.

 

Årsmöteshandlingar

 

Välkommen till en förhoppningsvis intressant och givande dag.

Styrelsen

SöGDF


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2018-03-12 10:15