Vårårsmötet 2018 genomfört
Representanter för 14 klubbar av distriktets 22 klubbar hade samlats för Golfting och Vårårsmöte den 24 mars på Blommenhof Hotel i Nyköping. Efter att ha avnjutit morgonfika hälsade Mikael Larsson, distriktsordförande välkommen och ställde genast ett antal kritiska frågor till delegaterna att ha med sig under dagen för kommande workshop.

 

Den första programpunkten var en genomgång av det nyligen introducerade friskvårdsbidraget. Anders Hammarström, klubbrådgivare visade exempel på godkända aktiviteter samt aktiviteter som inte är skattefria. Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet. Det är arbetsgivaren som beslutar om de godkänner golf (eller andra aktiviteter) som friskvårdsförmån.
Det är nu alltför tidigt att dra några slutsatser hur detta mottas ute i landet, men kanske om ett år eller så kanske man kan se effekter av friskvårdsbidraget med förhoppningsvis fler utövare av golfsporten.

 

Medlemsundersökning Players 1st och hur detta verktyg används och tolkas var nästa programpunkt. Om man från klubbledningen vill få ett kvitto på hur gäster, golfspelare och övriga besökare upplever en golfanläggning bör man nog anskaffa Players 1st eller motsvarande. Undersökningarna görs tre gånger per år under säsongen och ger ansvariga svar på såväl svagheter som styrkor, vad som måste prioriteras och vad som kan åtgärdas på sikt. Ett bra styrmedel för verksamheten.

 

Så vidtog en workshop: ”Hur kan er klubb bli bättre på att ta hand om nya medlemmar,
Nybörjare och Etablerade spelare
”.

Det märktes vid redovisningarna från de 5 olika grupperna att frågeställningen var både uppskattad och välbehövlig då det i Sverige för närvarande är 50 000 personer som lämnar golfen. Det är ingen tröst att ungefär lika många tillkommer.

Här några exempel på vad som kom fram av diskussionerna:

  • Omhändertagande;
  • Rutiner för att hålla kontakt både den första tiden men också framöver;
  • Skapa ”ytor” för kontakt, t.ex. bilda facebookgrupper;
  • Arrangera partävlingar där nya medlemmar får bekanta sig med ”gamla” medlemmar;
  • Lottade 4-mans scramble;
  • Ordna fadderrundor;
  • Roliga gruppträningar med blandade grupper;

Komplett redovisning i punktform kommer att tillsändas varje klubbordförande/klubbchef inom kort.

 

Innan lunch fanns det också tid att ta upp distriktsaktuella frågor där den allra viktigaste var att finna en person som är ansvarig för ungdomsverksamheten. Som alla känner till har vi en vakans i styrelsen som skall besättas. Hittills har Valberedningen gått bet på att få förslag från klubbarna om denna person. Trots intensiva diskussioner om inriktning och ansvarsområde kom man inte fram till någon lösning. På nästkommande styrelsemöte i april är Johanna Ericsson, Juniorutvecklare, SGF, inbjuden för diskutera den uppkomna situationen.

 

Här några viktiga datum att notera:

Lördagen den 5 maj: Organisationsmästerskap på Nyköpings GK

Lördagen den 22 september: Ordförandekonferens
Lördagen den 24 november: Höstårsmöte

 

Inbjudan Sörmlands Sparbank Junior Challenge.

 

Innan själva Vårårsmötet började fanns tid reserverad för att behandla de motioner och propositioner som finns presenterat på både distriktets som SGF: s hemsidor. Eftersom många var förberedda på innehållet i materialet kunde denna punkt lämnas ganska snabbt och därmed var det Asta Holms, Valberedningen, SGF tur att hälsas välkommen för att berätta dels hur man jobbar för att få fram kandidater dels vilka personer som skall väljas på Förbundsmötet. Det är ett digert arbete som läggs ned på inhämtande av bakgrundsmaterial, kravanalys/kravprofil, kontakter med distrikt, golfklubbar, tjänstemän mm.

Som traditionen påbjuder delas det ut Förtjänsttecken av olika valörer innan själva Vårårsmötet börjar. Här följer de som fick Rockslagsmärket i brons (RMB) plus golfpresent, d.v.s. att man uppnått minst 15 poäng enligt stadgarna:

 

Maria Andersson, Strand

Marita Andersson, Stallarholmen

Andreas Jöhnemark, Stallarholmen

 

Följande personer fick motta RMS + erhåller kort för fritt spel inom distriktet för de fem följande åren:

 

Lill Ingvarsson, Jönåkers GK

Jan Vinger, Vidbynäs Golf

Sten Björnson, Vidbynäs Golf

Peter Hallberg, Jönåkers GK

 

Avslutningsvis genomfördes Vårårsmötet med stadgeenliga punkter på ett snabbt och smidigt sätt under ledning av Monica Falk, ordförande i Flens GK. Årsmötesprotokollet kommer efter underskrifter att publiceras i vederbörlig ordning på hemsidan.

 

Här följer några bilder från Vårårsmötet

 

Vårårsmötet 2018

Mikael Larsson hälsar välkommen

 

Vårårsmötet 2018

Årsmötesdeltagarna

 

Vårårsmötet 2018

Anders Hammarström, klubbrådgivare har ordet

 

Vårårsmötet 2018

Ett viktig ämne skall diskuteras i en workshop bland deltagarna

 

Vårårsmötet 2018

Här redogör Didrik von Seth arbetet från grupp nr 2

 

Vårårsmötet 2018

Hans Gardehall, vice ordförande och ekonomiansvarig redogör för den

ekonomiska situationen i distriktet

 

Vårårsmötet 2018

Monica Falk berättar om distriktets tjejsatsning - en angelägen aktivitet. 

 

Vårårsmötet 2018

Asta Holm, Valberedningen, SGF om valförberedelserna inför Förbundsmötet i april

 

Vårårsmötet 2018

En hel del att tänka på inför FM i april

 

Vårårsmötet 2018

Peter Hallberg, Jönåkers GK mottar glatt Rockmärke Silver (RMS) av distriktsordföranden

 

Vårårsmötet 2018

Jan Vinger, Vidbynäs Golf med RMS

 

Vårårsmötet 2018

Sten Björnson, Vidbynäs Golf med RMS

 

Vårårsmötet 2018

Lill Ingvarsson, sekr i SöGDF fick motta RMS

 

Vårårsmötet 2018

RMB mottogs av Maria Andersson, Strands GK

 

 

Vem står näst i tur i Din klubb att få ett litet erkännande för Dina insatser?

Kolla gärna med klubbordföranden/klubbchefen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2018-03-25 19:49