Ordförandekonferensen och ERFA -träffen inställd!


På grund av alldeles för få anmälda till Ordförandekonferensen på Hedenlunda den 22 september nödgas styrelsen meddela att konferensen är inställd. 

De frågor som skulle diskuteras kommer i stället att tas upp på Höstårsmötet den 24 november. 
 
SGF är meddelade och kommer till Strängnäs den 24/11.
 
Styrelsen beklagar detta och hoppas på bättre intresse till mötet i november. 

Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2018-09-15 16:37