Årets sista styrelsemöte genomfört
Torsdagen den 6 december hölls årets sista distriktsstyrelsemöte rum, denna gång på Hedenlunda slott utanför Flen. Förutom sedvanliga punkter på dagordningen blev Lill Ingvarsson, sekreterare, och Björn Janhagen, utbildningsansvarig avtackade med en tjusig blombukett av distriktsordföranden Mikael Larsson för sina fyra respektive sex år i styrelsen. De två nya styrelserepresentanterna Matts Spångberg och Paul Anderson var också närvarande och blev på det efterföljande konstitueringsmötet valda som sekreterare respektive utbildningsansvarig.

 

 

Avtackning Lill_Björn_Ordföranden

De avtackade här tillsammans med Mikael Larsson

 


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2018-12-07 13:13