R&A Level 1 Rules seminar


 

Regelutbildning

Södermanlands Golfförbund har nu 23 st. certifierade instruktörer i de nya golfreglerna. De representerar 15 av distriktets 23 klubbar. Den första omgången instruktörer genomförde utbildningen som hölls på Plevnagården i Malmköping den 19 och 26 januari. Instruktörerna har nu i uppdrag att förmedla de nya reglerna på sina respektive klubbar. En ny utbildningsomgång genomförs 9 och 10 mars på Åda G&CC.


Skriven av:
Paul Anderson
Datum:
2019-02-12 08:50