Planeringskonferens den 30 november
TKO 7

 

Vid det senaste mötet med distriktets Tävlingskommitté beslöts att årets Planeringskonferens skall äga rum lördagen den 30 november. I samband med Inbjudan meddelas tid och plats.

OBS. Det är viktigt att samtliga klubbar är representerade och att man har fullmakt att agera när frågan om var och när de olika tävlingarna etc. skall arrangeras.


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2019-09-29 17:38