Utläggningskonferens med klubbarnas tävlingsansvariga
Under lördagen den 30 november hölls den årliga utläggningskonferensen i distriktets regi. Flertalet av SöGDF's klubbar var representerade med både klubbchefer och tävlingsansvariga. Efter samling med fika och smörgås hälsade TKO Ulf Lengberg samtliga välkomna och gjorde en resumé över året som varit och vilka förväntningar man nu har på de tävlingsanvariga i respektive klubb.
En jobbspost vi för närvarande har är en vakans i Herr-serien och Ulf vädjade till konferensdeltagarna att hjälpa till att hitta en ersättare, för annars riskerar vi att lägga ned den serien.

Christina Pernvi presenterade det nya världshandicapsystemet som kommer att gälla fr.o.m. den 1 mars nästa år. 

 

Tävlingsprogrammet för 2020 fastställdes och kommer att finnas tillgängligt på hemsidan inom kort, dock först efter det att klubbarna fått möjlighet att titta på det färdiga materialet.

 

Utläggningskonferens med Tävlingskommittén 2019


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2019-11-30 23:26