Ledarutbildningar


På sidan för distriktets utbildningsplan kan ni se vilka datum och platser som gäller för de hittills planerade utbildningarna för GL1 och GL2. Lägg märke till att distriktet bekostnar utbildningsplatserna för GL2. Förhoppningsvis kan vi snart presentera tid och plats för GL1 utbildningar  inom distriktet.


Skriven av:
Paul Anderson
Datum:
2019-06-13 20:49