Ledarutbildningar


På sidan för distriktets Utbildningsplan kan Du se de planerade GL1- och GL2-utbildningarna som för närvarande finns planerade i Mellansverige (förhoppningsvis kommer snart GL1-utbildningar även i vårt distrikt). Kom ihåg att distriktet bekostar utbildningarna för GL2. Klubben betalar kurskostnaden och fakturerar sedan distriktet.


Skriven av:
Paul Anderson
Datum:
2020-03-10 21:53