Riktlinjer angående seriespelet, och övriga tävlingar i Södermanlands GDF


Riktlinjer angående seriespelet i Södermanlands GDF

Vi strävar alltid efter att din golfupplevelse ska bli så bra som möjligt när du deltar i Södermanlands GDFs verksamhet. Med anledning av den påverkan som COVID-19 (Corona) har på hela samhället så följer vi händelseutvecklingen noga och försöker på alla sätt bidra till och ta beslut efter de rekommendationer som myndigheterna går ut med. Fokus är nu för oss alla att skapa en så socialt kontaktfri miljö som möjligt där vi kan känna oss trygga utifrån rådande omständigheter. Förutom att vi vidtagit alla rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och SGF så inför vi inom Södermanlands GDFs verksamhet kontinuerligt flera olika försiktighetsåtgärder.

Folkhälsomyndigheten har vid flera tillfällen upprepat uppmaningen att fortsätta idrottsverksamheter som riktar sig mot barn och ungdomar. 2020-03-24 publicerade Folkhälsomyndigheten rekommendationer riktade till idrotts- och träningsanläggningar (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/)

Vi kan inte garantera att smittspridning inte sker i våra lokaler, men hörsammar Folkhälsomyndighetens uppmaning att fortsätta idrottsverksamheter med de riskreducerande åtgärder som kan vidtas.

Vi har därför gjort en fördjupad riskanalys av de olika delarna i vår verksamhet och kommer att genomföra ett antal förebyggande åtgärder och etablera rutiner som påverkar våra olika arrangemang, tävlingar och golfronder/träning.

Vi kommer att upprätthålla de nya rutinerna under kommande månader och vidta ytterligare åtgärder när så behövs. Alla medlemmar och anhöriga måste utgå ifrån att situationen på golfanläggningen speglar samhället i övrigt. Det vill säga, vi vet inte vilka individer som är smittbärare eller exakt hur smittan överförs. Vi måste alla ta ansvar och agera utifrån detta.

Regelverk gällande all verksamhet inom Södermanlands GDF tills vidare
Vid verksamhet i Södermanlands GDF regi gäller följande och tills vidare (texten är lång men vänligen läs noga).

 • För serielag som vill dra sig ur serielagsverksamhet innan start anmäls detta till serieansvarig, samt kansliet och återbetalning sker med hela beloppet.
 • För serielag som önskar flytta matcher framåt är detta fullt möjligt men ska ske enligt följande. Lag skall ta kontakt med motståndare och komma överens om nytt datum. Det nya speldatumet skall därefter meddelas serieansvarig. Matcher som ej färdigspelats den 30 september kommer att förklaras oavgjorda.
 • Serielagsspelare rekommenderas att resa i egen bil.
 • Vi rekommenderar att inte ta i hand eller kramas som hälsning.
 • Vi rekommenderar att du som deltar är helt frisk och symtomfri, i enlighet med Folkhälsomyndighetens anvisningar.
 • Håll ett ”socialt avstånd” om ca 2 meter. Tänk även på att inte röra varandras utrustning, klubbor, bollar, vattenflaskor och mobiler.
 • Följ utfärdade anvisningar på klubbarna angående COVID-19
  • Flaggstången ska sitta kvar i hålet hela tiden. Det är inte längre tillåtet att välja om den ska sitta kvar eller tas ur.
  • När bollen tas upp ur hålet bör om möjligt handske användas.
  • Vid tävlingsspel behöver inte spelare byta scorekort. Det är t.v. tillåtet att spelaren för sin egen score.
  • Vid tävlingsspel är det OK för markören att inte signera spelarens scorekort. Det räcker med ett verbalt godkännande av spelarens score.
  • På drivingrangen rekommenderar vi att använda handske då man hämtar ut bollar.

VI UPPMANAR ALLA ATT FÖLJA FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS RÅD

• Stanna hemma när du är sjuk med symtom som snuva, hosta, ont i halsen eller feber.

• Tvätta händerna ofta och noggrant – med varmt vatten och tvål.

• Hosta/nys i armvecket.

• Undvik att röra ögon, näsa och mun.

• Läs mer på folkhalsomyndigheten.se och vid behov av sjukvård kontakta 1177.

 

TA HAND OM DIG, DINA SPELKAMRATER, DINA NÄRA OCH KÄRA

Återigen, var mycket noga med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Jag vill försäkra dig om att vi vidtar alla tänkbara åtgärder för att din vistelse hos oss ska vara så säker som möjligt. Vi hoppas att du har förståelse för de begränsningar som kan upplevas utifrån de försiktighetsåtgärder vi vidtagit och att du får en fin vistelse hos oss

 

Ytterligare förändringar av verksamheten kan ske med kort varsel och kommuniceras i email till ansvariga och på hemsida http://www.sogdf.se/

 

OBS!

I tillägg till detta har SGF i dagarna fattat beslut att inga golfspelare födda 1950 eller tidigare tillåts delta i svenska golftävlingar arrangerade av SGF och GDF.

Detta beslut gäller initialt till utgången av april men kan komma att förlängas

 

Styrelsen
Södermanlands Golfdistriktsförbund


Skriven av:
Paul Anderson
Datum:
2020-03-31 14:39