Besked om förbundstävlingar och klubbtävlingar from 1:a juli
SGF har tidigare meddelat att besked om förbundstävlingarna ska återupptas från 1 juli eller inte meddelas senast 19 maj. Folkhälsomyndigheten och RF kom 8 maj med besked att nya rekommendationer och riktlinjer för idrotten och besöksnäringen är att vänta före sommaren. Enligt uppgift ska innehållet meddelas under maj månad.

 

Så snart Folkhälsomyndigheten och RF har offentliggjort detta analyserar SGF innehållet och fattar beslut om vad som händer med förbundstävlingarna från den 1 juli. Detta medför att beskedet kan komma senare än 19 maj men allra senast i början av juni. Det är heller inte osannolikt att nya rekommendationer avseende klubbtävlingar kommer i samband med detta.

 

Ovanstående gäller med ett (1) undantag – det är redan nu beslutat att SM-veckan 2020 ställs in. Orsakerna är att SM-veckan innehåller flera klasser som i nuläget är definierade som riskgrupper och att arrangemanget är större och kräver mer förberedelser än en vanlig förbundstävling. Örebro Läns GDF kommer därför att arrangera SM-veckan 2021.

 

 


Skriven av:
Jan Vinger
Datum:
2020-05-14 08:55