Besked om tävling senareläggs till början av juni


Från SGF´s ordförande:

Alla förbundstävlingar till och med 30 juni har ställts in med anledning av coronapandemin. Vår målsättning har varit att senast idag, 19 maj, ge besked om vad som gäller från 1 juli och framåt.

 

Den 15 maj meddelade FHM och RF dock att nya rekommendationer och riktlinjer för idrotten och besöksnäringen är att vänta första veckan i juni. Vi kommer därför senarelägga beskedet för golfen tills dessa rekommendationer är offentliggjorda. Då kommer också eventuella uppdateringar vad gäller övrig tävlingsverksamhet i Golfsverige.

 

Redan nu är det dock beslutat att golfens SM-vecka, som skulle ha hållits i Örebro Län den 4–12 juli, ställs in. Detta dels för att SM-veckan innehåller flera klasser som i nuläget är definierade som riskgrupper, dels för att arrangemanget är större och kräver mer förberedelser än en vanlig förbundstävling. Örebro Läns GDF kommer istället arrangera SM-veckan 2021.


Skriven av:
Paul Anderson
Datum:
2020-05-19 18:40