Riktlinjer angående tävlingar och seriespel i Södermanlands GDF


FHM och SGF har lämnat förnyade riktlinjer angående tävlingsverksamhet för golfspelare födda 1951 eller senare.

 

SöGDFs styrelse har den 16 juni, med anledning av detta, beslutat att seriespel och tävlingar i SöGDFs regi för seniorer födda från 1951 kan starta fr.o.m. den 1 juli 2020. Årets seriespel kommer att ske utan avgift för deltagande lag.

 

Beslut från SGF att inga golfspelare födda 1950 eller tidigare tillåts delta i golftävlingar kvarstår.

 

Rekommendationer från FHM och SGF kan komma att förändras med kort varsel vilket kan innebära nya riktlinjer som då kommuniceras i email till ansvariga och på hemsida http://www.sogdf.se/

 

Styrelsen 16 juni
Södermanlands Golfförbund


Skriven av:
Paul Anderson
Datum:
2020-06-17 15:50