Ledarutbildning GL1 på Åda GK den 16/8


Välkommen till en utbildningsdag för ledare inom golfen - GL1 Praktik


Golfens kanske viktigaste uppgift är att rekrytera flera barn/ungdomar till sporten. Förbundet tror att satsningen bör 
inriktas på barn innan konkurrensen från andra aktiviteter har blivit för stor. Golfäventyret är vår modell för att lyckas med denna uppgift - och för att genomföra golfäventyret behöver vi ledare
 
Till Golfäventyret har man tagit fram en ledarutbildning som då blir den nya varianten av GL1. Den är uppdelad i två delar, en praktiskt och en fördjupning. Den praktiska delen är på ca sex timmar och ger ledaren en genomgång i Golfäventyret och hur du som ledare praktiskt gör på träningen.
 
Målet är att den som går utbildningen skall kunna hålla i en träning dagen efter, i linje med materialet. Då innehållet är praktiskt är det precis det som tränaren i grunden är utbildad för. Man har valt att kalla denna utbildning GL1 Praktik.
 
Mer information om Golfens ledarutbildningar finner på förbundets hemsida: https://golf.se/for-klubben/utbildning/ledarutbildning/ 
 
 
 
Datum för GL1 Praktik:  16 augusti 2020. 
  
Plats: Åda GK 
 
Kursledare är Johan Tärnström, PGA. 
 
Mer information om Golfens ledarutbildningar finner på förbundets hemsida: https://golf.se/for-klubben/utbildning/ledarutbildning/ 
 
Anmälan görs till Paul Anderson
 
I kurskostnaden på 450:- ingår kursmaterial och lunch
 
Välkomna med era anmälningar senast den 5/8
 
Frågor kan ställas direkt till Paul Anderson utbildningsansvarig SÖGDF
 

Skriven av:
Paul Anderson
Datum:
2020-07-07 08:20