Inbjudan ERFA-träff


Svenska Golfförbundet, Södermanlands Golfförbund och Östergötlands Golfförbund inbjuder

härmed klubbordförande alt. klubbchef till en erfarenhetsträff där förbundets

verksamhetsinriktning för verksamhetsåret 2021 och 22, dessutom kommer SGF:s budget för 2021 att diskuteras
(se hela inbjudan här)


Skriven av:
Paul Anderson
Datum:
2020-09-24 07:50