Ingen Utläggningskonferens i år
Vid mötet den 1 oktober 2020 med Tävlingskommittén bestämdes att årets Utläggningskonferens kommer att utgå p.g.a. covid-19. All information om vilka tävlingar distriktet fått liksom framtagandet av sedvanligt programförslag (tävlingar under 2021) kommer att skickas till Dig som ordförande/klubbchef.
I likhet med tidigare år är det viktigt att de svar vi får görs av den person i klubben som har fullmakt. Givetvis är TK öppen för motförslag, liksom den alltid varit, men nu pratar vi om korrespondens och inte vid sittande möte med tävlingsansvariga som varit brukligt tidigare år.
Förbered Er gärna nu under hösten/vintern vem på klubben som för klubbens talan när programförslaget anländer till klubben.

TK bestämde också att de vinstpengar som utgår för Hösttouren delas ut till klubbarna när vi i vanlig ordning hämtar in årets Matchprotokoll från seriespelen.


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2020-10-08 22:12