Sammanställning för Hösttouren 2020 nu tillgänglig
Nu finns sammanställningen över årets deltagantal från respektive klubb tillgänglig på hemsidan. Gå in på fliken Tävling/Hösttouren/Redovisning. Där finns också statistik från tidigare år för jämförelse. Glädjande är att vi ökade med nästan 50 % jämfört med i fjol. Dock var 2019 ett bottennapp mot tidigare år och får tillskrivas det mycket dåliga vädret.


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2020-11-22 14:44