Höstårsmöte 2020


På lördagen (21/11) avhölls SöGDF´s Höstårsmöte.
Med anledning av pandemin avhölls mötet digitalt. En högkvalificerad mötesledning bestående av ordf., sekr och kassör på plats i Flen gjorde att mötet kunde genomföras på ett utmärkt sätt under rådande omständigheter. Ett tiotal klubbar var representerade.
Från mötet kan noteras

Valen;

•Ordförande 1 år 
Mikael Larsson, omval
•Styrelseledamöter 2 år 
Paul Andersson, omval
Matts Spångberg, omval
Fredrik Winberg, nyval
•Revisor och revisorsuppleant 1 år
Staffan Ek, omval
Kurt Wallin, omval
Detta betyder att vi har fått en ny tävlingsansvarig i form av Fredrik Winberg, Katrineholm  som tar över efter Ulf Lengberg som gjort ett mångårigt, mycket förtjänstfullt arbete som ordförande i TK. 
 
Följande personer tilldelades utmärkelse i guld:
Mikael Larsson, Flens GK, Jan Vinger, Vidbynäs GK, Ulf Lengberg, Kallfors GK, Peter Lundqvist, Eskilstuna GK och Bruno Åstrand, Trosa GK

Verksamhetsplan, presentation och budget för 2021 publiceras under Årsmöteshandlingar

 


Skriven av:
Paul Anderson
Datum:
2020-11-25 13:36