Insamling av årets Matchrapporter i seriespelet


Intervju med Vidar Norén är medlem i Flens Golfklubb och mångårig ledamot i SöGDFs Tävlingskommitté. Intervjuare: Björn Janhagen.

Vidar Norén SöGDFs TK

- Hallå där Vidar, vad föreställer denna bild?

- Jo, jag är nu ute på uppdrag och samlar in årets Matchrapporter från distriktets seriespel?

- Jaså, hur menar Du, Du ensam för alla klubbarna?

- Nej, vi i Tävlingskommittén har ett schema bland ledamöterna som talar om vilka klubbar som skall besökas och av vem. Enligt Tävlingsvillkoren för seriespelet står det att samtliga lagledare som har hemmamatcher skall arkivera Matchrapporterna i en särskild pärm märkt SöGDF på klubben och nu när säsongen är över tycker vi att det är läge ta hand om dessa samt att se till att pärmen är tömd inför nästa års arkivering.

- Varför är det så viktigt att ha dessa arkiverade på klubben?

- För det första är det viktigt att dessa arkiveras just för att Matchrapporten är ett juridiskt dokument som t.ex. att, vid en överklagan av resultatet eller andra incidenter som kräver utredning, man skall kunna gå tillbaka och se bl.a. om Matchrapporten är vederbörligen underskrivna och vilka som deltog i den aktuella matchen. En annan viktig sak är att då behöver vi inte ringa runt och leta efter handlingarna.

- Hur har resultatet varit efter Ditt eller Dina besök hittills? Finns allt dokumenterat som Tävlingsvillkoren föreskriver?

- Nja, både ja och nej. En lagledare kom med ett kuvert innehållande sina Matchrapporter som han/hon hade haft hemma i bostaden, men då han/hon fick reda på att det var dags för mitt besök dök han/hon lägligt upp och gav mig dessa i handen.

- Vad var lagledarens förklaring till att Matchrapporterna förvarades i hemmet och inte på klubben?

Ofta är kansliet stängt när matchen är avslutad och det är svårt med att kopiera etc., så man tycker det är enklare att ta med sig Matchrapporterna hem, kopiera eller scanna i telefonen direkt när allt är underskrivet. Det har funkat bra och det borde räcka, svarar man.

- Jag antar att detta med krav på arkivering har pågått under många, många år, hur ser man inom TK som Du Vidar med mångårig erfarenhet på en mer s.k. användarvänlig hantering av Matchrapporterna, kanske inför nästa säsong? Jag frågar därför att vi alla mer eller mindre är digitala idag jämfört med några år sedan. Är det inte tid att se över denna fråga?

- Vi måste komma ihåg att Matchrapporterna är ett juridiskt dokument och det får inte finnas några oklarheter om vad en underskriven handling betyder i eventuella tvistefrågor. Vi har pratat om detta i TK förra året, men vi kom inte riktigt i hamn när det gäller besked från SGF om giltigheten av ett scannat dokument, men jag lovar att ärendet kommer upp på vårt nästa möte i TK.

- Tack Vidar, det bådar gott och tack för att jag fick störa med några frågor vid besök på en av Dina tilldelade klubbar.


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2020-11-28 11:09