Coronarestriktioner


Meddelande från styrelsen i SöGDF med anledning av Svenska Golfförbundets riktlinjer

gällande Corona.

SöGDF följer för all sin verksamhet, som informerats om tidigare, FHM, RF och SGFs regler

och rekommendationer.

SöGDF uppmanar alla klubbar i distriktet att ta del av rekommendationer och värdera dessa

utifrån klubbens verksamhet.

Veckovis uppdatering kommer från SGF, nästa datum är den 12 april

 

https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/tavlingsinformation/

 

Med önskan om trevlig golfsäsong!

 

Styrelsen i Södermanlands Golfförbund


Skriven av:
Paul Anderson
Datum:
2021-04-06 14:25