Utläggningskonferens i november 2021


TK_konferens 2021

Den 26 november samlades Tävlingskommitténs styrelse för den s.k. Utläggningskonferensen d.v.s. där nästa års tävlingsschema skall diskuteras och förhoppningsvis kunna fastställas. Emellertid hade en del förslag på ändringar inkommit, varför ytterligare ett varv bland berörda klubbar behövde göras. Liksom i fjol fick denna Utläggningskonferens genomföras utan att klubbrepresentanter var närvarande och med facit i hand blev mötet ändå lyckat. Inom kort kommer tävlingsschemat att skickas ut till klubbarna/anläggningarna för kontroll och eventuella justeringar. 

 

Ytterligare punkter på konferensen var detta med digitala möten som vi tror kommer att bli mer utbrett och vanligt. Det innebär också att vi måste se till att hitta bra kommunikationsmöjligheter/plattformar mellan, i vårt fall, TK med klubbarnas representanter för tävlingar som t.ex. lagledare i seriespelet.

 

Givetvis diskuterades Tävlingsvillkoren för Seriespelet, Sörmlandsutbytet och Hösttouren.

Mycket av det som avhandlades på Utläggningskonferensen en lördagseftermiddag i november kommer att förmedlas ut till klubbarna/anläggningarna i början av nästa år.

 

Avslutningsvis hoppades TKs ledamöter att nästa års seriespel får genomföras under normala förhållanden och utan restriktioner.
Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2021-11-30 16:45