Motioner till Förbundsmötet


Lars NordinPå den nyligen genomförda Ordförandekonferensen i Vingåker påminde Lars Nordin, distriktsordförande, om att eventuella motioner från distriktets klubbar skall vara SöGDF tillhanda senast den 31 oktober 2014. 

 

SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS DEMOKRATIPROCESS

 

 

 


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2014-09-29 17:00