Mikael Larsson, Flens Golfklubb vald till ny distriktsordförande.
Tisdagen den 25 november hölls Höstårsmöte med 18 röstberättigade ombud från distriktets totalt 24 klubbar. Förutom Ombud 1 kom ett antal Ombud 2 vilket gjorde att det blev mycket trångt i möteslokalen med god stämning till följd.
Avgående distriktsordföranden Lars Nordin hälsade samtliga välkomna och gav en översikt över det år han suttit vid rodret. Han beklagade att han inte hunnit besöka samtliga klubbar på plats vilket var hans ambition vid tillträdet på ordförandeposten. 


När så det formella mötet hade öppnats, där såväl Verksamhetsplan och Budget presenterades, följdes en konstruktiv diskussion med möjligheter till att ställa frågor innan beslut fattades att godkänna distriktsstyrelsens förslag. Kan nämnas att man uppehöll sig länge hur man kan få fler ungdomar att intressera sig för golf samt rekrytering till ledare t.ex. bland föräldrar. 


Som framgår av rubriken valdes Mikael Larsson till ny ordförande och han tillträder sin nya post den 1 januari 2015 då Lars Nordin, som avsagt sig, avslutar sitt uppdrag. 

 

Såväl Eva Asthage som Björn Janhagen omvaldes som styrelseledamöter.

Till ny ledamot i styrelsen valdes Lill Ingvarsson, Jönåkers GK. Hennes mandat börjar gälla fr.o.m. den 1 januari 2015.

 

Protokollet från Höstårsmötet kommer att publiceras så snart det hunnit justeras.

 

Här kommer några bilder från Höstårsmötet

 

Jan Norberg i förgrunden

Jan Norberg, sekreterare i SöGDF, i förgrunden

 

Mötesdeltagare_Höstårsmötet

Här syns mötesdeltagarna på Höstårsmötet

 

Mötesdeltagare_Höstårsmötet_2

Bild tagen från en annan vinkel

 

Mötesdeltagare_Höstårsmötet_3

Så fick Björn Zetterlund, Strängnäs GK sitt efterlängtade Vandringspris 

från Ordförandegolfen på Vingåkers Golfklubb tidigare i år.

 

Jan Norberg avtackas med Silvermärket

Jan Norberg avtackas med SöGDF:s Silvermärke av Lars Nordin........

 

Avtackning Lars Nordin

......som själv avtackas som distriktets ordförande av Lars Gardehall,
vice ordförande.

För sina mångåriga och välmeriterade insatser inom golfen både på
klubb- som distriktsnivå erhöll Lars Nordin SöGDF:s Guldmärke.
Detta berättigar honom till livslångt spel på samtliga golfbanor
på Södermanlands golfbanor.

 

 

 

 


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2014-11-26 23:50