TLR Intro
TLR Intro kommer att smyga igång under vinter/vår och är en webbaserad utbildning.

 

Syftet med TLR Intro är att vara ett stöd för golfklubben vad gäller utbildning av den stora volym av tävlingsledare som ansvarar för vanliga tävlingar på klubben, dvs tävlingsledaren på golfklubben som vill hjälpa till men inte vill bli expert. Nya GIT Tävling är huvudämnet, som vi sedan kompletterar med många regel- och tävlingspraktiska frågor som benämns ”det regelpraktiska”. Själva spelreglerna i regelboken utlämnas nästan helt.

De tävlingsledare som sedan vill fördjupa sin kunskap går vidare till TLR 1 och TLR 2.

 

SGF:s presentation av Karriärstrappa för olika uppdrag inom tävlingsledning och domarskap.

 

Hoppas på en bra anslutning till vinterns/vårens kurser i SöGDF:s regi.

 

Bästa hälsningar och en önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År.

Björn Janhagen

ULD

 


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2014-12-16 15:59