Vårårsmöte 2015
På distriktsstyrelsens första möte för verksamhetsåret beslöts att Vårårmötet 2015 skall äga rum lördagen den 14 mars på Scandic Hotel Södertälje, Verkstadsvägen.

OBS! Detta är en förhandsinformation då kallelse och årsmöteshandlingar kommer att skickas ut i enlighet med SöGDF:s stadgar.


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2015-01-12 21:27