Inbjudan till Grundutbildning (GUA)


Nu är det klart med utförligare information om Grund Utbildning Administration (GUA)

Den vänder sig till Dig som är ny i kansliet eller receptionen på golfklubben samt förtroendevalda och andra professioner med intresse för golfadministration. 

 

Mer information om hur man anmäler sig etc. finns på GAF:s hemsida.

 

Informationsblad

 

Inbjudan till GUA

 

 När kursen startade fredagen den 20 mars hade tre st från distriktet anmält sig.

Länk till GUA

 

 


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2015-01-23 15:03