Golfledarutbildning för distriktets ungdomsledare
Söndagen den 12 april hölls en kurs för ungdomsledare i Golfledarutbildning 1 Praktik. Huvudtemat var Golfäventyret, dvs en utbildningsform där man lär ut att det skall vara roligt att lära sig spela golfUtbildningen riktar sig till ledare och tränare på klubben men även andra som hjälper till med träningen såsom föräldrar, äldre juniorer m fl.


Kursledare var Robert Karlsson, numera Klubbchef i Nacka Golfklubb. Ett drygt 15-tal ungdomsledare från sex av distriktets klubbar fick lära sig hur man praktiskt lägger upp ett träningspass med olika stationer och redskap. Inga pekfingrar hur man håller i en klubba eller hur man står när man svingar, utan det hela gick ut på att successivt lära sig att komma i mål på de olika stationerna. Då aprilvädret var något blåsigt med kastvindar emellanåt resulterade detta i att innebandybollarna for i icke önskvärd riktning.

 

Deltagarna hade roligt och lärde sig mycket av de praktiska övningarna, men också när man samlades inomhus för teorilektioner samt erfarenhetsutbyte. Man var helt överens om, innan man skildes åt efter en intensiv dag, att man med ganska enkla redskap kan skapa intresse kring golfspelet.


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2015-04-27 17:37