Seriespel D60...

Serieansvarig

Bengt Lindskog, TK  

Bengt Lindskog
08-550 143 48
070-734 87 07

Deltagande lag

Flen

Kallfors

Katrineholm

Strängnäs

Viksberg

Åda

Tidigare vinnare

2022 Strängnäs (behåller vandringspristet) 

2021 Katrineholm Lag 2

2020 Åda

2019 Katrineholm Lag 1 (behåller vandringspriset under 2020)

2018 Katrineholm Lag 1

2017 Nyköping

Individuellt slutspel

Slutspel är den 5 september

Eskilstuna GK

 

Prisbord genom SöGDFs försorg.