Vårårsmöte2017

 

Välkomna till denna sida som handlar om distriktets tjejsatsning

 

 

 

Logga_golftjej

 

Eva Asthage och Monica Falk på bilden ovan är intitiativtagare till projektet "Golftjej Södermanland" (tidigare "Fler tjejer till golfen") och med stöd av distriktsstyrelsen har följande projektorganisation bildats: 

 

Styrgrupp

Hans Gardehall, SöGDF, ordf

Monica Falk, Flens GK

Eva Asthage SöGDF, projektledare

 

Projektgrupp

Eva Asthage, projektledare

Monica Falk, Flens GK

Malin Landehag, pro Nyköpings GK

Emma Rasmusson, Flens GK

Amanda Nordlie, Sörmlandsidrotten

Johanna Eriksson/Therese Larsson, SGF

 

 

Bakgrund

Golfsporten har traditionellt lockat fler utövande män/pojkar än kvinnor/flickor. Analyser är gjorda för att se vad kvinnor söker i sitt idrottsutövande och nu har SGF startat projektet 50/50 för att öka andelen kvinnor totalt sett inom golfen samt i styrelser och kommittéer mm. Det är tydligt att det finns en stor potential för att rekrytera fler medlemmar till golfsporten när man ser att andelen golfande kvinnor är strax under 30 %. I Södermanland ser det likadant ut som i övriga Sverige. På grund av detta har initiativ tagits för att söka medel hos Södermanlands Golfförbund för att starta projektet ”Golftjej Södermanland”.

 

Syfte

Att finna metoder och aktivt verka för att öka antalet unga flickor upp till 21 år till golfen och därigenom stödja distriktets klubbar  i detta arbete. Projektet omfattar såväl rekryteringsinsatser som metoder och aktiviteter för att behålla de nyrekryterade flickorna och i samverkan med befintliga insatser för barn och juniorer länka in de nyrekryterade flickorna till klubbarnas ordinarie juniorverksamhet.

 

Mål för projektet

Att öka antalet unga flickor till golfsporten men också att arbeta för att behålla de flickor som rekryterats. Projektet omfattar flickor i åldersgrupperna 

 

➢ - 12 år ➢ 13 – 18 år och ➢ 19 – 21 år 

 

med huvudfokus på de två förstnämnda åldersgrupperna, d v s flickor upp t o m 18 år.

 

Dokumentation

Under fliken Dokumentation kommer vi fortlöpande att samla information om projektets fortskridande.

 

Projektet är nu avslutat. Projektrapporten hittar du här