Juniorerna är klubbens framtid och gör idrotten levande på klubben. Det är viktigt att ha en väl fungerande och lärande miljö för juniorverksamhet som gör att juniorerna trivs, utvecklas och vill fortsätta med golfen.

 

 

För att klubben skall lyckas med Golfäventyret - golfens utbildningsmodell för barn - har SGF tagit fram två utbildningar för tränare och ledare på klubben. Dessa är GL1 och GL2

 

GL1

Det finns flera utbildningsmöjligheter via klubb och distrikt: 

1. Som ledare på golfklubb kan du gå via din tränare på klubben som är utbildad i Golfens ledarutbildning (GL) 1 - Golfäventyret. Utbildningen kan då arrangeras på din golfklubb av tränaren.

2. Som ledare på en golfklubb kan du även gå distriktets GL1 - Golfäventyret. Till exempel om du inte har någon tränare på din klubb, om din tränare inte håller ledarutbildning eller om du vill få erfarenhetsutbyte från ledare från andra golfklubbar

 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till ledare och tränare på klubben men även andra som hjälper till med träningen såsom föräldrar, äldre juniorer med flera.

 

Innehåll

GL1 - Golfäventyret - den praktiska delen är på ca sex timmar och ger ledaren en genomgång i Golfäventyret och hur du som ledare praktiskt gör på träningen. Vårt mål är att den som går utbildningen skall kunna hålla i en träning dagen efter, i linje med materialet. Då innehållet är praktiskt är det precis det som tränaren i grunden är utbildad för. Vi har valt att kalla denna utbildning GL1 Golfävenyret.

Här hittr du hemsidan för GL1 - Golfäventyret

 

 

GL1

 

GL2 - Fördjupning

Golfens ledarutbildning 2 är en fördjupning i ledarskapet för barn 6-12 år. Utbildningen är över två dagar ca 14-16 timmar. Det är en teoretisk del som även genomförs med praktiska inslag för att själv få uppleva hur teorierna fungerar i praktiken.

 

Innehåll

En fördjupning i ledarskapet för barn 6-12 år. Utbildningen är över två dagar ca 14-16 timmar. Det är en teoretisk del som även genomförs med praktiska inslag för att själv få uppleva hur teorierna fungerar i praktiken. Vi går igenom de olika dimentionerna i ledarskapet, motivation, självkänsla, barns utveckling och golfens utvecklingstrappa. Dessutom blir det fördjupning och förklaring av golfen och Golfäventyret i praktiken.

Vi rekommenderar dig som ska gå GL2 Fördjupning att vara aktiv ledare i juniorverksamheten på golfklubb. Det kommer att göra att du bättre tar till dig utbildningen och har möjlighet att reflektera och analysera genom egen erfarenhet.

 

Målgrupp

För erfarna ledare som gått GL1 Praktik och använt materialet Golfäventyret. Se Förkunskaper nedan. Utbildningen riktar sig till ledare och tränare på klubben men även andra som hjälper till med träningen såsom föräldrar, äldre juniorer med flera.

 

Här hittar du hemsidan för utbildning GL 2 

 


Ledarubildning på golf.se