STATUTER FÖR SÖDERMANLANDS GOLFFÖRBUNDS STANDAR OCH UTMÄRKELSER

Antagna på SöGDF- årsmötet 2003-09-20 

reviderade 2020-11-21

  

SöGDF:s STANDAR

 

SöGDF:s standar är avsett att användas som minnesgåva till:

a) golfklubbar och golfdistriktsförbund

b) avgående styrelseledamöter och andra förtjänta funktionärer inom distriktet

c) framträdande besökare och gäster i samband med speciella arrangemang

 

SöGDF:s UTMÄRKELSER

 

SöGDF:s utmärkelse är avsett att användas som erkänsla för uppoffrande och förtjänstfullt ideellt arbete till golfsportens fromma i huvudsak inom distriktet och i klubbar inom distriktet.

Utmärkelserna är:

Rockslagsmärke i guld (RMG)

Rockslagsmärke i silver (RMS)

Rockslagsmärke i brons (RMB)

 

Utmärkelsen av RMG är numrerade och vem som tilldelas utmärkelsen skall bokföras. Kvalificering för att erhålla SöGDF:s utmärkelse baseras på nedan redovisade system för poängvärdering och belöningsgränser. Vid poängberäkningen får en (1) kvalificeringsgrund från respektive ”klubb- distrikts- och förbundsuppdrag” per verksamhetsår tillgodoräknas.

 

POÄNGVÄRDERING OCH GRÄNSER

 

Klubbuppdrag (Poäng/År)

Styrelsen

Ordförande (5)

Ledamot / Kommittéordförande (3)

Övriga funktionärer (1)

 

Distriktsuppdrag (Poäng/År)

Styrelsen

Ordförande (5)

Ledamot / Kommittéordförande (3)

Övriga funktionärer (1)

Distriktsdomare (1)

 

Förbundsuppdrag (Poäng/År)

Styrelseledamot (5)

Kommittéordförande för SGF-projekt (3)

Övriga funktionärer (1)

Förbundsdomare (1)

 

Utmärkelse poängfordran

RMG + fritt spel 1) 50 poäng,

varav minst 10 poäng inom SöGDF/SGF

RMS + greenfee 2) 30 Poäng

RMB + golfpresent 15 Poäng

 

Innehavare av förtjänsttecken RMG och RMS skall beredas spel, i enlighet med 1 och 2 ovan, på samtliga klubbar och anläggningar anslutna till SöGDF. Föranmälan i samband med bokning skall ske i enlighet med SGF´s rekommendationer.

 

Blankett för ansökan om utmärkelse