Styrelsen har med anledning av GDPR beslutat att bara dokument fråndde 2 senaste åren skall finnas på hemsidan. Tidigare handlingar finns på begäran från kansliet