Datum för årets Utläggningskonferens fastställd

Vid dagens möte med Tävlingskommittén beslöts att återuppta Utläggningskonferensen som varit i träda ett par år pga. pandemin.
Den kommer att äga rum lördagen den 26 november i Katrineholm. Inom kort kommer SöGDFs kansli att skicka information om detta till samtliga klubbar i distriktet.

Redan nu kan ni i klubbarna fundera över vilka representanter ni skall skicka. Viktigt att finnas på plats när man fastställer datum och platser för de olika tävlingarna.
Datum: 2022-09-16 20:55