Uggla
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genom samarbete med Svenska Golfförbundet och SISU vill och skall SöGF bistå distriktets klubbar med relevant utbildning i syfte att höja kompetensen för att man därigenom skall kunna hantera golfverksamheten på ett så bra sätt som möjligt. Samarbetet innebär också möjligheter att utforma nya former för utbildningsverksamheten.
Målgruppen är distriktets golfklubbar, deras personal, ideella ledare och aktiva golfspelare. 

SÖGF agerar främst som mäklare till de utbildningar som anordnas av Svenska Golfförbundet (SGF) och deras distrikt samt anslutna klubbar. Distriktet kan också vid behov stå som arrangör för utbildningar för efterfrågade utbildningar, främst när det gäller ledarförsörjning, tävlingsadministration och regel/domarutbildningar. 

 

SGF har ett omfattande utbildningsprogram, samt en stor mängd stödmatrial till olika utbildningar. 

 

Hela SGF´s utbildningutbud hittar ni här 


Kontaktuppgifter
Har Du några frågor om utbildning så är Du välkommen att kontakta mig på följande mailadress: paul.anderson@gundogs.nu 
Paul Anderson