Nya golfregler 2019

Välkommen till avsnittet Domare

Nya golfregler 2023

På SGF's hemsida kan man läsa följande:

De två internationella regelorganisationerna R&A och USGA har under fem års tid arbetat med att förenkla och modernisera golfens regelverk. Förslaget innebär att golfreglerna ska bli färre, enklare och skrivna på ett lättare språk, vilket är bra för spelet både idag och i framtiden.

 

Utbildning för Golfsverige startar fjärde kvartalet 2018

SGF och dess regelkommitté jobbar sedan länge stenhårt i det tysta med översättningar och kommer att vara redo att utbilda Golfsverige från oktober 2018.

Då är det också fritt fram att plugga in och prata om golfreglerna 2019, hur mycket och hur ofta som helst.

Mer information, en sammanfattning av de största förändringarna samt regelfilmer som visar några av de nya regelsituationerna finns hos R&A och USGA.