Nya golfregler 2019

Välkommen till avsnittet Domare

Nya golfregler 2023

På SGF's hemsida kan man läsa följande:

De två internationella regelorganisationerna R&A och USGA har under fem års tid arbetat med att förenkla och modernisera golfens regelverk. Förslaget innebär att golfreglerna ska bli färre, enklare och skrivna på ett lättare språk, vilket är bra för spelet både idag och i framtiden.