I samband med Stallarholmes Gk.s nedläggning donerades överskjutande medel till Sogdf med viljeyttringen att pengarna skulle användas för att stärka distriktets juniorverksamhet.

 

Se verksamhetsplanen för 2023