Preliminär verksamhetsplan 2023

Inledning

I samband med Stallarholmes Gk.s nedläggning donerades överskjutande medel till Sogdf med viljeyttringen att pengarna skulle användas för att stärka distriktets juniorverksamhet.

Under 2022 togs ett första steg där 2 klubbtränare skickades på SGF läger för att lära sig lära ut hur man gör bra golfverksamhet med barn. Därefter hölls en endagsutbildning med ca 30 elever från distriktets olika klubbar. Dessa 30 hade till uppgift att komplettera ”pro-träningen” av barn och ungdomar på hemmaklubben under 2022 och framåt.

 

Verksamhetsidé

Vi fortsätter använda de donerade medlen att stärka ungdomsverksamheten i hela distriktet. 2023 föreslås att:

 • Skicka två klubbtränare till samma SGF utbildning som förra året och erbjud ledarutbildning till ungdomsledare i distriktets klubbar på samma sätt som 2022.
 • Vi skapar ett antal endagsläger för distriktets ungdomar på klubbar väl spritt i distriktet. Arrangörsklubbarna behöver ha en tillräckligt stor tränarstab för att genomföra lägret och bra träningsytor för att kunna genomföra ett läger. Syftet är att få barnen att våga utöva sin idrott på annan klubb än hemmaklubben för att senare ta ytterligare steg genom att delta i distriktets tävlingsverksamhet.

 

Endagsläger upplägg

 • Spelare i åldern 10 – 15 år med hcp 53 till 20 bjuds in till lägren, utskick kan administreras av Sogdf via GIT e-post
 • Lägret har ett deltagartak på 30 spelare/ort (om inte arrangörsklubb förankrar annat antal med Sogdf)
 • Vi arrangerar 3 läger i början av sommarlovet och 3 läger i slutet av sommarlovet. Dvs varje elev har chansen att delta 2ggr under sommaren.
 • En lägerdag ser ut så här
  • 08.30 – 09.00 samling och indelning i tre grupper
  • 09.00 – 12.00 träning på tre stationer a 10 spelare (55 min + 5 min bytestid)
   • Range, under ledning av PGA pro eller någon med motsvarande kunskap
   • Pitch och Bunker, under ledning av klubbens assisterande tränare eller elitjuniorer eller någon med motsvarande kunskap
   • Putt och chip, under ledning av klubbens assisterande tränare eller elitjuniorer eller någon med motsvarande kunskap
   • 12.00 Lunch
   • 13.00 9 håls spel Scramble
   • 16.30 Prisutdelning
 • Finansiering, varje elev betalar 400:- till arrangörsklubben, Sogdf skjuter dessutom till 400:- per elev som betalas ut till arrangörsklubben.
  • Arrangörsklubben tar hand om allt övrigt, tränare, träningsredskap, mat o fika, pris till prisutdelningen ……
 • Läger tillfälle 1
  • Fredag 16/6
  • Arrangörsklubbar, Torshälla, Kallfors & Katrineholm
 • Läger tillfälle 2
  • Måndag 7/8
  • Arrangörsklubbar Nyköping, Strängnäs & Åda

 

Tankemodell

Dessa läger skall inte ersätta klubbunika läger som klubbarna håller för de egna juniorerna utan detta är ett komplement.

Dessa distriktsläger skall garantera att minst hälften av platserna på vare ställe tillfaller spelare från annan klubb än arrangörsklubben.

Vi har olika förutsättningar i distriktet och detta skall stötta juniorerna på de mindre klubbarna lite extra så att de får samma chans att hitta glädjen i golfen som adderas när man är många jämnåriga som tränar på samma ställe.

 

 

Sogdf:s budget från juniorprojektpengarna blir 2023 följande

 • Ledarutbildning 25.000:-
 • 6 lägerdagar 72.000:-