Vårårsmöte 13/4

Vårårsmöte 13/4 i Malmköping

09.00 - 12.00
Information från klubb- o banrådgivare                     
Omorganisation SGF                       
Valberedningen SGF                       
Strategi 203112.00             

Lunch

13.00             
Vårmöte SöGDF

Välkomna
Datum: 2024-04-04 14:39