På styrelsemötet den 19 juni 2017 fattades ett beslut om hur vi som golforganisation skall förhålla oss till alkohol på möten etc.

 

Enligt protokollet nr 7/2017 togs följande beslut:

 

Alkoholpolicy inom SöGDF antaget på styrelsemötet den 19 juni 2016

 

Intern representation

Representation kan endast ske i samband med möten (sammanträde, konferens etc.)

Öl och vin kan förekomma, dock endast i samband med måltid.

 

Extern representation

Representation sker endast i samband med möten och affärsuppgörelser och kan endast ske med mat och/eller dryck. Drycker som kan förekomma begränsas till öl och vin. Vid enstaka tillfällen vid internationella uppdrag, kan utvidgad representation ske. Beslut: Ordförande.