Blomster

INTRODUKTIONSKORT/SAMVERKAN INOM SöGDF

Policy vid nyttjande av utmärkelse- och introduktionskort inom SöGDF
-Besök ska föranmälas genom kontakt med aktuell klubb (senast dagen innan spel).
-Kort gäller alla veckodagar, dock inte i samband med tävlingsspel.
-Alla klubbar skall behandla gästande spelare med dessa kort lika.

-Borttappade/förlorade kort kan inte ersättas under löpande säsong.

 

Utmärkelse- och introduktionskort i SöGDF

Inom SöGDF finns sex olika typer av kort.


1, RMG-utmärkelsekort (Guld) ger innehavaren fritt spel inom distriktet livsvarigt (max fem gånger per bana och år).

2, RMS utmärkelsekort (Silver) ger innehavaren fritt spel inom distriktet för de fem följande åren, (max tre gånger per bana).

3, Distriktskort (SöGDFs styrelseledamöter) gäller för ett speltillfälle/bana och år. (fr.o.m. 2017 på prov i GIT i det digitala formatet)
4, Distriktskort (SöGDFs funktionärer och domare) gäller för ett speltillfällen/bana och år. (fr.o.m. 2017 på prov i GIT i det digitala formatet)
5, Klubbstyrelsekort gäller för ett speltillfällen/bana och år. Ett kort per klubb utfärdas.
6, Klubbjuniorkort gäller för en ledare och tre juniorer och för fem speltillfällen/bana och år. Ett kort per klubb utfärdas.

 

Denna policy överensstämmer med SGFs policy för introduktions- och utmärkelsekort som fastställdes av Förbundsmötet 2010.

 

Golfklubb i SöGDF kan avstå från samarbetet att ta emot gästande spelare med kort enligt punkterna 4-6 om man valt att inte delta i seniorserien och/eller junior-/ungdomsserien. Klubben erhåller då inga kort.