SGF erbjuder ett komplett team för rådgivning och verksamhetsutveckling av golfklubbar och anläggningar. Dels via regionindelade klubbrådgivare som arbetar med tillväxtprogrammet ute på fältet, dels genom den centrala staben på SGF:s kansli som är experter inom områden som juridik, försäkring, skatter och avtal.

 

Klubbrådgivare

Tony Mullborn, Svenska Golfförbundet, är Södermanlands Golfförbund klubbrådgivare fr.o.m. den 1 augusti 2020. 

 

Tony Mulburn

 

Tony nås på:

 

SGF erbjuder ett komplett team för rådgivning och verksamhetsutveckling av golfklubbar och anläggningar. Dels via regionindelade klubbrådgivare som arbetar med tillväxtprogrammet ute på fältet, dels genom den centrala staben på SGF:s kansli som är experter inom områden som juridik, försäkring, skatter och avtal.


 

Bankonsulent

Carl-Johan Lönnberg, Svenska Golfförbundet, är Södermanlands Golfförbund bankonsulent..

SGF erbjuder ett komplett team för rådgivning och verksamhetsutveckling av golfklubbar och anläggningar som jobbar behovsanpassat. Dels via regionindelade bankonsulenter som arbetar som rådgivare ute på fältet, dels genom den centrala staben på SGF:s kansli som är experter inom områden som banskötsel, konsultation, miljöarbete och utbildning.
Banorna kan utnyttja bankonsulenternas arbete utan kostnad.


Carl-Johans kontaktuppgifter: carl-johan.lonnberg@golf.se Mobilnr: 0701-454744


callel

 

 

 

 

 

.