SöGDF Styrelse

 

Styrelsen och övriga funktionärer utses vid Höstårsmötet varje år. Röstberättigade är distriktets klubbar.

 

Mikael L - 1

Mikael Larsson

Ordförande


0709-31 07 51 

mixons5802@gmail.com

Hans Gardehall

Hans Gardehall
Vice ordförande och Ekonomi

 

0708 594540

hans.gardehall@live.se

Matts Spångberg

Matts Spångberg

Sekreterare


0730 78 30 72
matts.spangberg@tebab.com

 

 Jan Vinger

Jan Vinger
Junior & Elit

 

0706711719 

jan.vinger@gmail.com 

 

Per Forsberg
Domare

 

070 6008952

perdforsberg@gmail.com 

 

Fredik W

Fredrik Winberg

Tävling

 

073-388 54 45 

tk@sogdf.se

Paul Andersson

Paul Anderson

Utbildning & web

 

0737-28 66 86

paul.anderson@gundogs.nu

Valberedning

Monica Falk
(sammankallande),

Thomas E Andersson

Tommy Björkdahl

Revisor
Staffan Ek 


Revisorsuppleant
Kurt Wallin