SöGDF Styrelse

 

Styrelsen och övriga funktionärer utses vid Höstårsmötet varje år. Röstberättigade är distriktets klubbar.

 

Mikael L - 1

Mikael Larsson

Ordförande

0709-31 07 51 

mixons5802@gmail.com


Hans Gardehall

Hans Gardehall
Ekonomi

0708 594540

hans.gardehall@live.se


Matts Spångberg

Matts Spångberg

V. ordförande och Sekreterare

0730 78 30 72
matts.spangberg@tebab.com

 

   elenormagnebrant  

Elenor Magnebrant
076-724 99 64
Junior 
elenor.magnebrant@gmail.com


 

Per Forsberg

Domare Per Forsberg  
Domare

070 6008952

perdforsberg@gmail.com 

 

Fredik W

Fredrik Winberg

Tävling

073-388 54 45 

tk@sogdf.se


Paul Andersson

Paul Anderson

Utbildning & kommunikation

 0737-28 66 86

paul.anderson@gundogs.nu


Valberedning

Monica Falk
monica.falk@telia.com

(sammankallande),

Thomas E Andersson
anderssontea@gmail.com


Tommy Björkdahl
tommy.bjorkdal@vingaker.se


Revisortommy.bjorkdal@vingaker.se
Staffan Ek 

Revisorsuppleant
Kurt Wallin