Policy angående barn -och ungdomsverksamhet

SöGDF och SGF delar Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp. Den syftar till att förstärka skyddet av barn och ungdomar mot sexuella övergrepp, utnyttjande och trakasserier inom idrotten. Den utgår från gällande lagstiftning, Barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv.

I korthet innebär det att alla som jobbar med barn och unga inom verksamheten bedriven av SöGDF, som anställd eller ideell, skall visa upp ett begränsat registerutdrag som beställs från polisen för att visa att man inte är straffad för grövre brott innan man kan representera SöGDF

 

Vilka roller som berörs på klubb resp distrikt finns att läsa om på golf.se eller via detta dokument.