Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Läs om vad det innebär för idrotten och golfen.

Benen på två killar som puttar

I Riksidrottsförbundets stadgar står att all idrott för barn ska utgå från barnkonventionen. Det säkerställer att alla barn får vistas i en trygg miljö när de är på en idrottsanläggning.

 

I korthet innebär det att alla som jobbar med barn och unga inom golfen som anställd eller idéell måste visa upp ett begränsat registerutdrag som beställs från polisen för att visa att man inte är straffad för grövre brott.

Vilka roller som berörs på klubb resp distrikt finns att läsa om på golf.se eller via detta dokument.