Utläggningskonferensen 2023 genomförd

  Fredrik Winberg hälsar välkommen  

Lördagen den 11 november samlades ett 20-tal representanter från 13 klubbar på Solbacka GK för att fastställa nästa års tävlingsprogram. Samtliga var mycket bra förberedda och med erforderliga fullmakter kunde processen genomföras på ett smidigt och snabbt sätt.
Vissa tävlingar/datum fick markeras med gult för att tas upp med de klubbar som inte kunde närvara. Ett uppdaterat spelschema som också kommer att innehålla speldatum för Sörmlandsutbytet kommer att läggas ut på denna hemsida förhoppningsvis under kommande vecka.
Fredrik Winberg, ordförande för Tävlingskommittén, meddelade att anmälningarna till nästa års seriespel kommer att tidigareläggas för att hinna med både lottning och kommunicerandet av speldatum. Beräknad seriestart i början av maj. TK förbereder förnärvarande att lägga upp seriespelet i GIT Tävling, ett upplägg som Östergötland redan praktiserar med gott resultat.
Nytt för nästa år är införandet av en Herrklass (ersätter H 30 och H 40) som riktar sig till herrar från och med 22 års ålder. Därigenom hoppas man att antalet tävlande i denna klass kan ökas.
Avslutningsvis diskuterades Hösttouren som de senaste åren tappat tävlingsdeltagare. Frågan väcktes om inte det är dags att ta sig en funderare på formatet av tävlingen och föreslog som exempel att man reducerar antal klubbar som deltar nästa år, säg 10 klubbar och andra klubbar året därpå. TK noterade vad som diskuterades och lovade ta upp frågan med distriktets klubb/anläggningsansvariga.

Här några bilder från Utläggningskonferensen

  Vy från Solbacka konferensrum  
Vy från konferenslokalen

  Fredrik Winberg, TKO
Fredrik Winberg, TKO, hälsar välkommen

  Deltagarna i Utläggningskonferensen på Solbacka GK  
Konferensdeltagarna
Datum: 2023-11-11 22:02