Tävlingsledning och Regler TLR 2 inställd


Tyvärr nödgas kursledningen meddela att Domarutbildningen (TLR 2) måst ställas in pga för få deltagare eller läs för dåligt intresse. Däremot planeras själva Distriktsdomarprovet helgen 19-20 mars att genomföras

 

Betr. TLR 1 genomförs den som planerat. I dagsläget har 10 personer från 6 st. av distriktets 21 klubbar. 

 

 


Skriven av:
Björn Janhagen
Datum:
2016-01-27 11:25