Nya golfregler 2019

Nya golfregler 2023

Inför säsongen 2023 kommer golfreglerna åter att uppdateras. Under sommaren/hösten kommer en grupp personer i golfförbundets regelkommitté att arbeta med översättningen till svenska och kommer i fortsättningen mestadels att finnas tillgängliga digitalt. För aktuell information se Golf.se

 

 

SöGDF är också i behov av personer som är intresserade av att bli distriktsdomare. För mer information kontakta ordförande Regel- och handicapkommittén.